LYN Elektro Energi tar høy- og lavspentoppdrag for bl.a. nettselskaper, industribedrifter, kraftselskaper samt utbyggere av eiendom innenfor spenningsområdet 230V-132 KV. Vi tilbyr totalentrepriser og underentrepriser basert på fastpris, samt tjenester utført på timesbasis.


Vi prosjekterer og vedlikeholder belysning- og signalanlegg. Vi planlegger, monterer og vedlikeholder alle typer utendørs lysanlegg og selskapet har lifter og utstyr som gjør oss i stand til å utføre denne type oppdrag på en rasjonell måte. Vi forvalter i dag all feilretting og nyanlegg for Fredrikstad og Hvaler kommune. LYN Elektro er innehaver av en av Norges mest moderne måle- og feilsøkingsbiler som finnes tilgjengelig for måling på kabel og linjenett. Dette utstyret og vårt erfarne personell gjør oss i stand til å finne feil med stor presisjon og etterfølgende kostnadseffektiv utbedring.Feilsøkingstjenester

Med en av Norges mest moderne og best utstyrte feilsøkingsbiler tilbyr vi søk etter feil på de fleste elektriske anlegg:Høyspenning - PEX, olje/masse-kabel
Lavspenning - Fordelingskabler – PEX/masse - Installasjoner i bygninger
Gate-, veilys og andre belysningsanlegg
Varmekabelanlegg
Svakstrøm - Signal- og Telekabler
Kontroll og feilsøking
Kappetest
Kappefeilsøking
Trasepeiling
Kabelutvelgelse
Termografering
Kabelbrudd
Jordfeil
Kontaktregnskap
Høyohmige feil
Lavohmige feil

Med vår velutstyrte bil kan vi påta oss oppdrag på de minst fremkommelige steder. Vi har mobilt utstyr som kan utføre måletjenester på fastlandet, øyer, offshore, boliger, boligblokker og industrianlegg.
Har du feil på en varmekabel, kan vi finne feilen, pigge opp gulvet og rette feilen. Vi kan også være behjelpelig med å flislegge feilstedet etter at feilrettingen er utført. Ta kontakt med vår prosjektleder på målebilen, Svein Bellmann, for mer informasjon.

Kontaktinfo målebil:
Svein Bellmann
Mobil: +47 917 65 916
Mail: svein.bellmann@lynelektro.no